Výsledky 4. turnaje Skupinovky Jaro 2018

7. kolo Výsledek IMP
Maňák - Täuber Albrechtová - Píšová 11,70 : 8,30 5
Kyptová - Humpál Píša - Pulkrab j. 2,60 : 17,40 -30
Täuberová - Kypta Plosová - Adamová 14,22 : 5,78 14

Kolářová - Špatná Pancířová - Radouchová 13,18 : 6,82 10
Uvíra - Špak Čechová - Pexa 19,92 : 0,08 51
8. kolo Výsledek IMP
Píša - Pulkrab j. Täuberová - Kypta 17,08 : 2,92 28
Albrechtová - Píšová Kyptová - Humpál 2,14 : 17,86 -33
Plosová - Adamová Maňák - Täuber 6,55 : 13,45 -11

Kolářová - Špatná Čechová - Pexa 6,55 : 13,45 -11
Uvíra - Špak Pancířová - Radouchová 9,29 : 10,71 -2

Rozdání Rozdání

Lístky Zápisové lístky 7. kola (v 1. rozdání na druhém stole má být -690 za -8 IMP)

Lístky Zápisové lístky 8. kola

Lístky Externí zápisové lístky